Niniejszy regulamin określa i reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.doniczki24.com oraz zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.
Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego, zwanego również Klientem.

Każdy kupujący jest obowiązany zapoznać się z regulaminem przed dokonaniem zakupów.
Sklep internetowy, działający pod adresem doniczki24.com, prowadzony jest przez firmę:
Danuta Pawłowska , zwanym dalej Sprzedającym, sklepem lub firmą
adres: Srebrna 130/132,
42-202 Częstochowa

NIP: 5730002273

REGON: 002768337

Towary
1. Wszystkie towary oferowane w sklepie doniczki.com są nowe, w opakowaniu wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.

Ceny
1. Wszystkie ceny w sklepie doniczki24.com wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i są ostatecznymi kwotami oferty detalicznej.
2. Odstępstwa od wyżej wymienionych założeń utrzymania ceny są możliwe tylko za zgodą sklepu www.doniczki24.com , w postaci promocji, rabatów prezentowanych w sklepie lub cen ustalonych indywidualnie z Klientem.
3. Rabaty i promocje sklepu www.doniczki24.com nie łączą się.

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy www.doniczki24.com lub na adres mailowy pawlowska@pawlowska.com.pl mogą być składane przez 24 godziny na dobę.
2. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.doniczki24.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
3. Sklep internetowy www.doniczki24.com potwierdza dokonanie zakupu fakturą lub na życzenie klienta wystawia fakturę VAT. Firma Danuta Pawłowska jest płatnikiem VAT.
4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez sklep internetowy www.doniczki24.com jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu www.donmiczki24.com lub podanie wszystkich danych drogą mailową (zamówione produkty, adres do wysyłki, nr. telefonu)
Zamówienie może zostać realizowane z pełną lub nie pełną aktywacją konta, jednak osoby zarejestrowane mają do wykorzystania pełny system rabatów dostępnych aktualnie w sklepie.
Są informowane na bieżąco o nowościach i promocjach.
Wszystkie dane Kupującego podawane przy rejestracji, logowaniu czy wypełnianiu formularza są tylko i wyłącznie wykorzystywane prze sklep doniczki24.com do procesu realizacji zamówienia
5. Zamówienie, które zostanie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 48 godzin od jego złożenia, uważa się zawarte, co jest równoznaczne z zawarciem umowy-kupna sprzedaży między Klientem i Sprzedającym.
Firma Danuta Pawłowska realizuje również zamówienia bez potwierdzenia, jeśli kwota za zamówienie została zaksięgowana na koncie firmowym lub wybrana forma przesyłki przez Kupującego to pobranie.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma ze sklepu maila zwrotnego z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Klient ma obowiązek potwierdzić zamówienie, dokonać zapłaty za dany towar, chyba że została wybrana opcja zapłaty za pobraniem. Wówczas zamówienie jest realizowane od razu, w ten sam dzień lub najpóźniej nastepnego dnia roboczego, pod warunkiem występowania towaru na magazynie.
W przypaku nie otrzymania linku potwierdzającego zamówienie, prosze sprawdzić w skrzynce mailowej kosz lub spam albo skontaktować się z obsługa sklepu.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych, lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
8. Realizacją zamówienia zajmuje się firma Danuta Pawłowska , ul.Srebrna 130/132, 42-202 Czestochowa.
Zamówienie może zostać potwierdzone przez doradcę klienta z firmy Sprzedającego telefonicznie lub przy pomocy e-maila, w ciągu 2 dni roboczych następującego po dniu jego złożenia. Do kontaktu telefonicznego służy numer tel. Kupującego, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć firmie wysyłkowej do kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem przesyłki.
9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
10. Kupujący może anulować zamówienie w dowolnym momencie w ciągu 24h, nie dotyczy to jednak produktów na indywidualne zamówienie lub tych zamówień, które zostały zrealizowane: przesyłki spakowane lub paczki wysłane do Klienta
11. Sprzedający zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu.
12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
13. Czas realizacji zamówienia i dostarczenia towaru do Klienta wynosi standardowo 2-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu koncie Sprzedającego, 1-3 dni robocze w opcji wysyłki za pobraniem. W okresach przedświatecznych czas oczekiwania na przesyłkę może się wydłużyć do 3 dni. Sklep Danuta Pawłowska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Poczty Polskiej czy firmy kurierskiej.
Płatności i wysyłka
1. Sklep internetowy www.doniczki24.com wysyła towar zakupiony przez Kupującego w ciągu 48 godzin:
- od zaksięgowania przelewu na koncie firmy
- od złożenia zamówienia przez Kupującego i wybrania przez niego wysyłki za pobraniem – płatnej przy odbiorze.
Powyższa wysyłka jest możliwa tylko dla towaru, który jest na magazynie, nie dotyczy zleceń indywidualnych, zestawów prezentowych, towarów na zamówienie, personalizowanych czy koszy prezentowych
2. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
3. Wysyłki zmówionych towarów będą dokonywane od poniedziałku do piątku.
4. Towary na zamówienie z indywidualną dedykacją są realizowanie w ciągu 7-10 dni, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wykonawcy/dostawcy indywidualnych zleceń
5. Firma Danuta Pawłowska dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej z którą aktualnie współpracuje, dlatego też koszty przesyłki są niskie, a paczki są wysyłane adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w mailu wysłanym na adres pawlowska@pawlowska.com.pl. Czas dostawy wynosi z reguły max 2 dni od momentu wysłania paczki
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu.
7. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający jeżeli wartość zamówienia przekracza 300 PLN
8. Koszt przesyłki ponosi Klient jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 300 PLN. W takim przypadku koszty przesyłki zawsze są podane na głównej stronie sklepu i w trakcie realizacji zamówienia.
9. Termin dostawy jest też uzależniony od dostępności towaru na magazynie oraz współpracy telefonicznej i mailowej Kupującego ze Sprzedającym.
10. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od listonosza lub dostarczyciela sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany protokół w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej z właściwą datą, podpisami Kupującego i listonosza, stwierdzającego np. uszkodzenia w produkcie oraz zdjęcia uszkodzonego towaru.
Reklamacje i zwroty
1. Sklep internetowy www.doniczki24.com sprzedaje wyłącznie nowe, pełnowartościowe produkty.
2. Każdy klient ma prawo w ciągu 10 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, po warunkiem, że towar nie jest uszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, pełnowartościowy. Koszty przesyłki zwrotu towaru ponosi Kupujący.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu wad jakościowych i ilościowych towaru należy skontaktować się z biurem Sprzedającego. Konieczne jest wówczas wysłanie maila z informację reklamacyjną oraz dostarczenie wadliwego produktu w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, na adres:
Danuta Pawłowska ul. Srebrna 130/132, 42-202 Częstochowa
na koszt Kupującego. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sprzedającego nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

W przypadku wad ilościowych, pomyłek przy pakowaniu produktów, wysyłce innego towaru niż został zamówiony, podstawą reklamacji są zdjęcia produktów, wykonane przez Kupującego i przesłane droga mailową na adres sklepu: pawlowska@pawlowska.com.pl nie później jak 3 dni od otrzymania paczki

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 5-10 dni roboczych, firma Danuta Pawłowska wysyła wartościowy towar Kupującemu na własny koszt lub zwraca równowartość zamówienia przelewem na konto Kupującego. Zostają wówczas zwrócone również koszty przesyłki, jeśli takie poniósł Kupujący w kwocie 10 zł, gotówką lub na konto bankowe Kupującego
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przez Klienta przesyłki w obecności pracownika firmy wysyłkowej. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od kuriera/listonosza sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany protokół w obecności pracownika Poczty Polskiej z właściwą datą , podpisami Kupującego i listonosza/kuriera, stwierdzającego np. uszkodzenia w opakowaniu czy produkcie oraz zdjęcia uszkodzonego produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający w ciągu 3 dni roboczych wysyła na własny koszt nowy, pełnowartościowy towar do Kupującego.
Promocje i zmiany cen
1. Sklep internetowy www.doniczki24.com zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów, a także zmiany w cennikach przesyłek.
2. Zmiany cen produktów mogą być podyktowane:
- okresowymi promocjami organizowanymi we współpracy z dostawcami,
- wyprzedażą sezonową lub wyprzedażą zapasów magazynowych
- zmianami warunków handlowych ustalonych między sklepem internetowym www.doniczki24.com a dostawcami,
3. Zmiany cen przesyłek mogą być podyktowane:
- zmianą cenników usług świadczonych przez Pocztę Polską lub przewoźników, z którymi współpracuje sklep internetowy www.doniczki24.com

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.doniczki24.com
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.doniczki24.com
3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
4. Złożenie przez Klienta zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie www.doniczki24.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji i realizacji zamówienia.
5. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
6. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych.

Informacje o polityce cookie

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Opera
W przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.


W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ:

Danuta Pawłowska
42-202 Częstochowa
ul. Srebrna 130/132
tel.: +48 34 361 65 28, 361 65 81
fax: +48 34 361 93 99 
pawlowska@pawlowska.com.pl